Bildes


Daugavas ...
Daugavas ...

Pieslēgties

Pašlaik pieslēgušies:

None


Designed by:

Sprediķi


Draugu prieks Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   

Cilvēki ir tik atšķirīgi!  Vienam pat vissmagākajā dzīves situācijā palīdz baltais vai melnais humors, otrs dusmojas uz līdzcilvēkiem vai vispārinātiem „kādiem” par šķietami nepanesamiem pāri darījumiem un, šķiet, visdabiskākā viņa sejas izteiksme ir sarūgtinājuma rievas. Cits atrod slēptu apmierinājumu tajā, ka var citus vērot no augšas. Vēl kāds  dzīvi uztver kā atbildības nastu, salīkstot zem pienākuma smaguma. Bet vēl kāds visās gandrīz visās parādībās saskata traģismu.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 februāris 2014 19:48
 
GAIDĪŠANA Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   

Tikai uz laiku laiks ir lineārs. Mēs ceļojam cauri laikam un nezinām, kas mūs sagaida aiz līkuma. Un ir nakts. Mums nav dots redzēt to, kas notiks rīt. Mums ir jāplāno darbi, jāsēj dārzi, lai novāktu ražu. Tomēr tik maz varam paredzēt. Ir tikai viena gaisma šajā tumsā –  Dievs, kas ir Gaisma. Viņš apgaismo mūsu neziņu ar Dieva Vārdu

Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 19 maijs 2012 23:47
 
Cilvēka sirds Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://free-coloring.info/new-image/Heart/Heart-1.gif
There was a problem loading image http://free-coloring.info/new-image/Heart/Heart-1.gif

Heart-1.gifBlēzs Paskāls ir teicis: "Sirdij ir savi argumenti, par kuriem prāts neko nezina", bet Žaks Maritēns uzskata, ka zināšanu kulminācija ir nevis konceptuāla, bet gan empīriska: es Dievu jūtu.

Mēs gandrīz nemaz nepazīstam otru cilvēku. Vēl vairāk- nepazīstam paši sevi. Mēs priecājamies un skumstam, dusmojamies un mīlam, krītam izmisumā un saņemam stiprinājumu, tiekam ievainoti un dziedināti. Vai mēs pazīstam savu sirdi? Vai pazīstam Dieva sirdi? Šis nav sprediķis, bet ieskats Bībelē. Cilvēka sirds arheoloģija.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 10 augusts 2012 20:52
 
AKLUMS Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   

altAKLUMS

46 Un tie nāk uz Jēriku; un, Viņam ar Saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Timeja dēls Bartimejs, kāds akls nabags, sēdēja ceļmalā.
47 Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt un sacīt: "Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!"
48 Un daudzi to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: "Dāvida dēls, apžēlojies par mani!"
49 Un Jēzus apstājies sacīja: "Ataiciniet viņu." Un tie aicināja aklo, tam sacīdami: "Turi drošu prātu, celies, Viņš tevi aicina."
50 Un, savu apmetni nometis, tas cēlās un nāca pie Jēzus.
51 Un Jēzus griezās pie tā un sacīja: "Ko tu gribi, lai Es tev daru?" Bet aklais Viņam sacīja: "Rabuni, ka es varētu redzēt."

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 05 augusts 2012 08:40
 
Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   

altJāņa ev. 6. nod. Pēc tūkstošu paēdināšanas un Jēzus staigāšanu pa ūdens virsu runā  tik sarežģītas lietas. Ne velti daudzi Jēzus teikto par Maizi no debesīm nesaprata. Šeit izbeidzas mūsu cilvēku virspusējā sekošana Jēzum – jaukam, izdevīgam cilvēkam, skolotājam ar novatoriskām (gandrīz komunisma) idejām. Te mēs nostājamies Kristus – Dieva Dēla priekšā.

63 Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.
64 Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic." Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic, un kas ir tas, kas Viņu nodos.
65 Un Viņš sacīja: "Tāpēc Es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie Manis, ja tas viņam nav Tēva dots."
66 No šī brīža daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi.
67 Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: "Vai arī jūs gribat aiziet?"
68 Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi,
69 un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais." Jāņa 6

Vai arī jūs gribat aiziet? Jēzus nerunā par tiem, kas aizgājuši. Viņš runā ar palikušajiem. Jēzus piedāvājums aiziet liek domāt. Tu esi brīvs. Varbūt nosacīti, un tomēr. Sātans mums nepiedāvā aiziet no Kristus, viņš mūs nemanāmi no tā aizved.  Nemanāma aizslīdēšana no Viņa klātbūtnes. Tūkstošiem darīšanu. Interesantas izklaides. Gan pasaulīgs, gan „garīgs” šovs. Varbūt šodien kaut kur citur dalīs maizi. Aizslīdēšana paštaisnībā, legālismā (likumu pildīšanā). Tu domā, ka esi tepat, tomēr esi jau prom.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 24 februāris 2011 16:52
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 5