Bildes


Tilti II-6
Tilti II-6

Pieslēgties

Pašlaik pieslēgušies:

None


Designed by:

Autoru lapas
Ej un dari arī Tu tāpat! Drukāt E-pasts
Autors Mareks Sarnovskis   
Lk.10:25-37
25 Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: "Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?" 26 Bet Viņš uz to sacīja: "Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?" 27 Un tas atbildēja un sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu." 28 Viņš tam sacīja: "Tu pareizi esi atbildējis; dari to un tu dzīvosi." 29 Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: "Kurš tad ir mans tuvākais?" 30 Tad Jēzus atbildēja un sacīja: "Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja. 31 Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. 32 Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. 33 Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. 34 Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. 35 Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. 36 Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?" 37 Tas atbildēja: "Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja." Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī tāpat."

Vienmēr, lasot šo rakstuvietu aizdomājos, kādēļ tas rakstu mācītājs brīdī, kad sarunu vajadzētu pārtraukt un baudīt tās auglīgo iznākumu, tomēr uzjautā vēl: "Kurš tad ir mans tuvākais?"
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 05 augusts 2013 16:40
 
*** Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   

 

starp Bībeles lapām

mūsu ugunskuru liesmu herbārijs

lietaino pastaigu herbārijs

mūsu sarunu asmeņu herbārijs

uz mums mesto akmeņu herbārijs

kritušo sapņu herbārijs

atverot

uzplaukst dārzi bez rūgtuma


Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 jūlijs 2013 16:07
 
VENTSPILS DIENASGRĀMATA 1 Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   
2012. gada 17. jūnijā. „Kas tu esi, Abel Aravidze? Un tavs tēvs? Un tavs dēls?” Šie dramatiskie vārdi, ko galvenā varoņa dēls no Abuladzes filmas „Grēku nožēla” jautā sev, man uzplaiksnī dažādos dzīves mirkļos. Man nekad nav bijušas šaubas par Dieva beznosacījuma mīlestību. Bet neziņa, kur atrodos es un kas es esmu šajā lielajā pretmetu cīņā, šajā ļaužu un stresa pārblīvētajā pasaulē, uzrodas bieži – tad, kad vismazāk to gaidu. Pat mūsu prezidentam Zatleram reiz publiski paspruka jautājums „Kas es esmu?” Bet lielais Izraēla vadonis Mozus no šīs frāzes nekautrējās, viņš kaunējās no savām nepilnībām, no necienīguma apziņas Dieva aicinājuma priekšā. Šī jautājuma urdīta, vakar  klīdu pa Ventspils jūrmalu. Kāda uzstājīga kaija mēģināja manu aizdomāšanos izmantot, nočiepjot kartupeļu čipšu plāksnītes no paciņas un, kad tas neizdevās, dusmīgi mani apsaukāja valodā, ko esmu aizmirsusi kopš dzimšanas. Gar pamali cēlās drūms lietus mākonis, neviļus sāku to vērot.  Un tad, savādi, caur mākoņiem izlauzās stari no man nesaredzamas saules, un iezīmēja spožu joslu jūrā pie horizonta. Gaisma izpletās, izpletās, mākonis kļuva gaismas piesātināts, jūra sāka liesmot. Neviļus atcerējos Godības mākoni, kas aizsedza Sinaja kalnu, kad tajā uzkāpa Mozus, lai satiktu Dievu. Tur tika dota Derība.  Vakarā savā Rakstnieku mājas istabiņā krēslas iestāšanās mirklī pār manu logu pārliecās varavīksne. Vēl viens atgādinājums par Derību. Man ir piedots. Esmu saderēta. Kas es esmu? Tavs atgūtais, mīļais  bērns.
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 jūnijs 2012 10:49
 
Noziedznieka stāvoklis Drukāt E-pasts
Autors Mareks Sarnovskis   

b_200_150_16777215_0_http___t1.gstatic.com_images_q=tbn_ANd9GcRImAxxZJCNsce6h4g9BCv7govH-JfahNJs106-Njs560y3PWU.Ir būtiski jautājumi, kurus vajadzētu sevī periodiski saklausīt.

Galvenais jautājums: iekš kā ir jāsaprot, kas ir Kristietība? Ko nozīmē apzīmējums – kristietis? Kādā veidā cilvēks sasniedz šo būtību? Kādā veidā cilvēks kļūst par kristieti?

Vai tas ir kristietis, kurš ir izlasījis Svētos Rakstus. Vai tas, kurš ir izlasītajam noticējis, zina liturģijas vai pielūgsmes procesu nozīmi, kurš piedalās Dievkalpojumos, lieto Svētos Sakramentus?

Kāds teiks, ka “Nē, ar to nepietiek! Vēl ir vajadzīga attiecīga dzīve, atbilstoša kristietības standartiem”. Bet ko tas nozīmē? Kāda ir tā dzīve? Kurš to saprot un spēj paskaidrot? Vai šis skaidrotājs ir “labāks” par citu skaidrotāju?

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 20 jūnijs 2012 22:11
 
Pestīšanas noslēpums jeb par izpērkošo upuri. Drukāt E-pasts
Autors Mareks Sarnovskis   
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLB-7RLuq_VnkC9NLgWG-4wXUDSdyDyAVC_5pm9S3NkQXY6_ua-g
There was a problem loading image http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLB-7RLuq_VnkC9NLgWG-4wXUDSdyDyAVC_5pm9S3NkQXY6_ua-g

images?q=tbn:ANd9GcQLB-7RLuq_VnkC9NLgWG-4wXUDSdyDyAVC_5pm9S3NkQXY6_ua-gEbr. 1: 1 Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem,
2 šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.
3 Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā;
4 ar to Viņš kļuvis tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāku par tiem Viņš mantojis Vārdu.

Mēs runājam par kaut ko tādu, ko nav darījis cilvēks. Tādēļ šis jautājums ir mums nesaprotams. Mūsu pestīšanas noslēpums līdz ticības vēstures beigu laikiem paliks līdz galam nesaprasts, jo to ir paveicis tikai Dievs. Savukārt, mēs uztveram, domājam, analizējam cilvēciskās kategorijās, caur cilvēcisko pieredzi. Tādēļ cilvēka Pestīšanas noslēpums paliek līdz galam neskaidrs. Tikai tik spējam saprast, cik pats Dievs mums atklāj jeb dara zināmu.

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 15 aprīlis 2012 18:26
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 6